یاران همراه ، همسنگران گرانقدر

به حول و قوه الهی ، انتخابات سراسری سومین دوره مجمع کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا در ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲ با شکوه و آرامشی برگرفته از متانت و آموزه های سربازیِ پیشکسوتان محترم در کمال نظم و دقت برگزار گردید. 

به این مناسبت سر بر سجده شکر گذارده و همانند یکایک شما که قلبتان برای سربلندی و ارتقاء جایگاه کهن سربازان وطن می‌تپد، خشنود هستیم که بار دیگر اعضاء شریف و فهیم کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا، از آزمونی مهم سربلند بیرون آمده و برگ زرین دیگری از مشارکت آگاهانه و فرصت شناسی حکیمانۀ خود بر کارنامه این مجموعۀ ارزشمند افزودند.

امید آنکه با بهره گیری از افکار متعالی منتخبان شما و با مشارکت جدی تر و بیشتر همگان، در حل تنگناهای معیشتی و ارتقاء جایگاه اجتماعی پیشکسوتان محترم ارتش ج.ا.ا، شاهد طرح ها و اقدامات اثر بخش‌تری در آینده باشیم.

به راستی که زبان در به تصویر کشیدن احساس قدردانی از حضور مسئولانۀ همه عزیزان (و همچنین همسنگرانی که برای برگزاری موفق و شایسته انتخابات ۲۱ مهرماه تلاش شبانه روزی داشته اند) ناتوان است، اما در کنار شما و در کمال خضوع از پروردگار یکتا می خواهیم تا در سال های پیش رو، خدمتگزاران این عرصه مقدس (بویژه منتخبان والامقام سومین دوره مجمع کانون) را در راه توسعه پایدار و احقاق حقوق قانونی بازنشستگان شریف ارتش ج.ا.ا، موفق و منصور بدارد. (ان شاء الله)

 

رئیس کانون بازنشستگان ارتش ج.ا.ا

سرتیپ ۲ ستاد علی محبی راد