همزمان با تکریم روز خانواده، امیر سرتیپ محبی‌راد رئیس کانون بازنشستگان آجا در جمع خانواده های بازنشستگان، با بیان اینکه قدیمی ترین تشکل صنفی ایران، کانون بازنشستگان آجا است، بیان نمودند: اولویت اول ما خدمت به شما عزیزان و فدا کردن جان خود در راه کشور است، شاهد و گواه ما برای دفاع از کشور، تقدیم ۴۸ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز می باشد.

وی با تاکید بر وضعیت اقتصادی کشور، اعلام نمودند: به نمایندگی از ۳۲۰ هزار بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی ایران من اولین طلبکار کشور هستم چرا که باید توجه بیشتری از نظر اقتصادی و اجتماعی به عزیزان بازنشسته آجا که جان خود را در راه حفظ امنیت کشور در طبق اخلاص گذاشته اند صورت گیرد.

ریاست کانون بازنشستگان آجا در ادامه بیانات خود اظهار داشتند: امروز درجه و رتبه ای وجود ندارد بلکه همه ما انسانیم و با همه مشکلات یک خانواده هستیم که باید با همفکری و همراهی، تمام تلاش خود را برای حفظ این خانواده انجام دهیم و در این راستا قدم های خوبی برای بازنشستگان برداشته شده اما نیازمند صبر و حوصله است.

در ادامه این نشست رئیس کانون بازنشستگان آجا، با بیان اینکه اولویت ما خدمت به خانواده های بازنشستگان آجا است، خبرداد: ۱۷ هزار متر مربع زمین برای احداث دهکده سلامت بازنشستگان ارتش واگذار و در حال طراحی می باشد، که امیدواریم به زودی شاهد شروع احداث این دهکده باشیم.